Dĩa chữ nhật phẳng 23 x 15.5 cm – Anh Vũ Lys – Trắng Ngà

59,400