Dĩa chữ nhật phẳng 31 x 22 cm – Anh Vũ Lys – Trắng Ngà

115,500