Dĩa sâu lòng 28 cm – Anh Vũ Lys – Trắng Ngà

100,100