Dĩa sò 31 x 29.5 cm – Ngọc Biển – Chỉ Bạch Kim

Giá: 695,200