Dĩa súp 23 cm – Sago – Thiên Tuế Xanh (KN)

286,000