Dĩa súp 23 cm – Tulip Ngà – Hoàng Yến

Giá: 269,500