Dĩa tròn sâu 35.5 cm – Anh Vũ Lys – Trắng Ngà

161,700