Dĩa vuông 18.5 cm – Anh Vũ Lys – Trắng Ngà

42,900