Dĩa vuông 22.5 cm – Anh Vũ Lys – Trắng Ngà

59,400