Dĩa vuông lá 27 cm – Daisy – Chùa Thiên Mụ

Giá: 299,200