Heo Bách Lộc 24.5 cm – Tượng – Dát vàng

11,000,000