Kỳ Lân bên phải màu Vàng – xà cừ (3) – Tượng – Trang trí Vàng

10,890,000