Ngựa Chiến Thắng (bờm Bạch Kim, cỏ Vàng) – Tượng – Trang trí Vàng và Bạch Kim

Giá: 18,480,000