Ngựa Chiến Thắng (bờm Vàng/cỏ Bạch Kim) cỡ trung – Tượng – Tô Vàng/Trang trí Bạch Kim

Giá: 6,600,000