Ngựa Chiến Thắng (bờm Vàng/cỏ Bạch Kim) – Tượng – Tô Vàng/Trang trí Bạch Kim

Giá: 18,480,000