Ngựa Chiến Thắng (bờm Vàng/cỏ Trang trí Bạch Kim) – Tượng – Tô Vàng/Trang trí Bạch Kim

Giá: 18,480,000