Ngựa Hoàng Gia – Tượng – Trang trí Bạch Kim

Giá: 27,500,000