Ngựa Hoàng Gia – Tượng – Trang trí Bạch Kim

27,500,000