Giá: 649,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Trắng

Giá: 407,000 
Giá: 990,000 
Giá: 319,000 
Giá: 946,000 

Nồi-Chảo-Ấm Sứ Dưỡng Sinh cho Bếp từ

Nồi dưỡng sinh hai quai 0.65 L (nồi từ) – HealthyCook – Xanh rêu

Giá: 528,000 
Giá: 451,000 
Giá: 2,970,000 

Nồi-Chảo-Ấm Sứ Dưỡng Sinh cho Bếp từ

Nồi dưỡng sinh hai quai 1.9 L (nồi từ) – HealthyCook – Xanh rêu

Giá: 1,078,000 
Giá: 451,000 

Cẩm nang Gốm Sứ