Giá: 451,000 

Nồi-Chảo-Ấm Sứ Dưỡng Sinh cho Bếp từ

Nồi dưỡng sinh hai quai 0.65 L (nồi từ) – HealthyCook – Xanh rêu

Giá: 528,000 
Giá: 220,000 
Giá: 2,970,000 

Nồi-Chảo-Ấm Sứ Dưỡng Sinh cho Bếp từ

Nồi dưỡng sinh hai quai 1.9 L (nồi từ) – HealthyCook – Xanh rêu

Giá: 1,078,000 
Giá: 1,397,000 

Nồi-Chảo-Ấm Sứ Dưỡng Sinh cho Bếp từ

Chảo cạn dưỡng sinh 20.5 cm (chảo từ) – HealthyCook – Xanh rêu

Giá: 847,000 

Cẩm nang Gốm Sứ