Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 18 cm – Camellia – Quả Chanh

56,100 
847,000 
660,000 
1,100,000 
1,045,000 
781,000